Adatkezelési tájékoztató:

 

Tartalomjegyzék:

 • Adatkezelő adatai, tárhelyszolgáltató adatai
 • A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartalma
 • Adatfeldolgozás
 • Az érintett jogai
 • A cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatás
 • Közösségi oldalakkal kapcsolatos tájékoztatás

 

Adatkezelő

Név: Pörge Balázs egyéni vállalkozó

Székhely: 2060 Bicske, Kossuth tér 1.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2060 Bicske, Kossuth tér 1.

E-mail: baldor@lovasekszer.hu

Telefonszám: +36-30/2378766

Weboldal: http://lovasekszer.hu/

 

Tárhelyszolgáltató

Név: UNAS Online Kft

Levelezési cím: 9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/884000

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéséhez / működéséhez kapcsolódó adatkezelés körében a az adatgyűjtés tényét, célját, időtartamát, jogalapját és adatkezeléssel kapcsolatos jogokat.

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

 

Kapcsolatfelvétel

Ha e-mailben, telefonon vagy kapcsolatfelvételi űrlapon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása, az Info törvény 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltalások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl a vásárló adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. Regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházunkban.

Kezelt adatok

A regisztráció során az Adatkezelő az Ön nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a szállítási címet, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. (Info törvény 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a szállítási címet, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. (Info törvény 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat a Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. (Info törvény 6. § (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése(Info törvény 6. § (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés)

 

Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, a panasz tartalma

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7). bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni. (Info törvény 6. § (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordul hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, a panasz tartalma

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7). bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni. (Info törvény 6. § (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Info törvény 7. § (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.(Info törvény 6. § (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

 

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára. (Info törvény 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára. (Info törvény 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tervékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartamáról bővebb információ itt érhető el:

Google általános cookie tájékoztató: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára. (Info törvény 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

Nyereményjáték

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyet a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára. (Info törvény 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről. Az adatkezelés jogszabályi hátteréről és jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről és időtartamáról.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Info törvény 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását a törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tervékenységünkről

A szeményes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/884000

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zárkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Telefonszám: +36-1/7678200

Adatvédelmi tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

Elérhetőségei:

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/884000

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és email címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Könyvelő Bt.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 2060 Bicske, Vasvári Pál u. 35.

Telefonszám: +36-22/263573

 

CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Elérhetőségei:

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/884000

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

helyesbítéshez való jog

adatkezelés korlátozása

törléshez való jog

tiltakozáshoz való jog

hordozhatósághoz való jog

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszerünkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszerünkből, valamint, ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezeljük

 

A személyes adathoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

az adatkezelés célja

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

az Ön joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárást), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozónak érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra.

Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kér azok felhasználásának korlátozását.

Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokával szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéshez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unio, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte

Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbségét élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre

a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jog szerint kötelezettség teljesítése (ilyen esetben a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja el), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (például ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette vagy fogyasztói adatkezelési panasz intézése van folyamatban)

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekenalapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kelezése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit az Adatkezelő xml, JSON vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti , hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy nem terjedjen ki Önre az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az Adatkezelő közötti szerződében megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy

az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezési értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényt rendelkezést vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárást kezdeményezhet

 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

 email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 telefon: +36-1/3911400

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényt rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól

azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőt az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott, logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k működési időtartalmát az egyes cookie-kra vonatkozó leírás tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie:

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat használ a Google termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelenések tökéletesítése és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics – az előbbiekben ismertette néhány irdetés cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az Interneten.

Remarketing cookie-k:

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartalma kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartalma kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie-k:

Ezek a cookie-k a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják. Élettartamuk a böngésző bezárása vagy max. 2 óra.

Referer cookie-k:

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie:

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie:

Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartamuk 60 nap.

Ajánlott termékek cookie:

Az „Ajánlom ismerőseimnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie:

Érzékeli a látogató használt eszközt és a mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama365 nap.

Cookie elfogadás cookie:

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama365 nap.

Kosár cookie:

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama365 nap.

Intelligens ajánlat cookie:

Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt -e már az oldalon a látogató, van - e rendelése) Élettartama30 nap.

Kiléptetés #2 cookie:

A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama90 nap.

Backend azonosító cookie:

Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

employee_login_last_email:

Bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző bezárásáig.

ealrm, ealem, ealpw:

Permanens beléptetést biztosít. Élettartama180 nap.

come_from:

Beléptetés átirányítást végez. Élettartama10 perc.

predictionio:

Felhasznláló azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama90 nap.

currency:

A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama30 nap.

 

Közösségi oldalak:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket: az adatgyűjtés ténye, érintettek köre, az adatgyűjtés célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, ill. a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a weboldalt.
 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és a jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, ill. az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozására vonatkozi.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Facebook cookie (Facebook pixel):

A Facebook képpont, olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

 

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Mozilla: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban Rendelet. GDPR és a 2011. évi CXII. törvény a továbbiakban Info törvény alapján.